Is dit verhaal gelijk voor alle doelgroepen?

  • Voorwaarden Haagse Museumtent (omschrijving aanvragers, linken naar de pagina, wie kan aanvragen. hoe lang huren en hoeveel presentaties/lessen moet je afnemen, is de ruimte geschikt, minimaal 15 senioren minimaal 2 presentaties en minimaal en minimaal 4 klassen en maximale aantallen klassen en groepen senioren benoemen)
    hoeveel begeleiders zijn nodig
  • Omschrijving tent en materialen (hoogte, binnen en/of buiten neerzetten), instructie filmpje voor het opzetten tent, mogelijkheden, gebruik tent (wat kun je ermee doen/hoe gebruik je hem, uitleg tv en afstandsbediening
  • Voorbereiden voordat de HMT komt (tafels, stoelen, elektriciteit etc)
  • Vervoer, brengen en halen van de tent.