Privacyverklaring SGPHM

De Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea heeft als doel het organiseren van gezamenlijke projecten voor de Haagse musea in de regio Haaglanden. We organiseren meerdere programma’s ‘Cultuurmenu’ voor het primair onderwijs en ‘Cultuurmenu VO 2.0’ voor het voorgezet onderwijs en daarnaast De Haagse Museumtent.

Adresgegevens van scholen

Aan scholen en senioreninorganisaties uit de Haagse regio wordt via de inschrijfpagina van www.haagsemuseumtent.nl uitsluitend informatie gevraagd ten behoeve van deelneming aan één van de educatieve projecten (scholen PO of seniorenorganisaties) voor het samenstellen van een deelname rooster. De adresgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor de communicatie over het project waarvoor de school of de organisatie zich heeft ingeschreven. Ze worden uitsluitend aan de vervoersmaatschappij en de deelnemende musea verstrekt maar niet aan derden. Met de deelnemende musea zijn hier afspraken over gemaakt. De adresgegevens worden gebruikt door de stichting voor overige communicatieve doeleinden die te maken hebben met deelname aan de educatieve projecten. Adresgegevens van scholen en seniorenorganisaties die zich inschrijven voor De Haagse Museumtent worden via een door de stichting gecontracteerde organisatie online verzameld. Zij organiseren het schrijftraject, stellen de roosters samen en organiseren annuleringen en facturatie. De adresgegevens die zij ten behoeve van de educatieve projecten verzamelen worden alleen gedeeld met de uitvoerende organisaties van de projecten, het bestuur (penningmeester), het Projectenbureau Haagse Musea en de deelnemende erfgoedinstellingen.

Website

De website haagsemuseumtent.nl is voorzien van een SSL-certificaat, wat inhoudt dat dataverkeer versleuteld wordt tussen de browser en de server.

Adresgegevens van fondsen

De adresgegevens en correspondentie van fondsen en overige ondersteuners worden zorgvuldig beheerd in een administratiesysteem en beheerd door het bestuur van de stichting en het Projectenbureau van de Haagse Musea en worden niet aan derden verstrekt. Logo’s worden op verzoek wel of niet geplaatst op pr-uitingen zoals de website en affiches.

Adresgegevens van musea

De adresgegevens en correspondentie met musea worden zorgvuldig beheerd in de administratie en beheerd door het bestuur van de stichting en het Projectenbureau van de Haagse Musea en worden niet aan derden verstrekt. Logo’s worden op verzoek wel of niet geplaatst op pr-uitingen zoals de website en affiches. Wij verstrekken gegevens van fondsen en musea uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals de vormgever en webmaster en alleen de gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en eventuele leveranciers vertrouwelijk behandeld. E-mailadressen worden uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen met informatie over de projecten. Gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Bewaken van de privacygegevens Adresgegevens worden zorgvuldig en beveiligd beheerd en bewaakt door het bestuur van de stichting, het Projectenbureau Haagse Musea in het beveiligde Museon gebouw, de externe roostermakers die in opdracht werken voor de SGPHM.

Cookies

Cookies worden alleen gebruikt voor functioneel gebruik en de informatie wordt niet aan derden verstrekt. Wij hebben een cookie notice op de website om aan bezoekers duidelijk te maken waarvoor deze gebruikt worden.

Advertentiecookies

Om advertenties beschikbaar te stellen gebruiken wij met uw toestemming cookies van Facebook Pixel. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. U kunt uw toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van uw computer, tablet of smartphone te verwijderen.

Facebook Pixel

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Facebook. Hiermee kunnen wij bijhouden hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen wij gerichte advertenties tonen op sociale media. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Facebook.

Foto’s

Voor het publiceren van herkenbare foto’s vragen wij altijd toestemming, bijvoorbeeld als er foto’s van leerlingen op de pr-uitingen staan, vragen wij eerst toestemming aan de scholen die het weer aan de ouders vragen. Alleen als er schriftelijke toestemming is, worden de foto’s gepubliceerd. Als musea ons foto’s sturen met herkenbare personen publiceren wij die alleen als de musea dit met toestemming van betreffende personen verkregen hebben. Foto’s die wij publiceren in een openbare ruimte/openbare gelegenheid kunnen we redelijkerwijs publiceren, tenzij iemand expliciet heeft aangegeven niet op de foto te willen.

Bewaren van gegevens

Gegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijnen.

Recht op verwijdering van gegevens

Betrokkenen hebben altijd recht op verwijdering van gegevens.

Server

De server zelf is alleen toegankelijk door het bedrijf waar de site voor de projecten wordt gehost.

Clearscreen policy

De stichting heeft een clearscreen policy. Dit houdt in dat personeel ervoor zorgt dat zij uitloggen, dan wel hun computer vergrendelen als zij niet in de buurt van hun computer zijn.

Datalekken

De AVG stelt strengere eisen aan de meldplicht datalekken en aan de eisen van de eigen registratie van datalekken. Alle datalekken moeten worden gedocumenteerd. Alle datalekken zullen door de stichting gemeld worden en verwerkt in een logboek.