Colofon

Uitgave: Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea Projectenbureau Haagse Musea Postbus 30313
2500 GH Den Haag

Tel: 070 3381458
Tekst: Sandra Bal, Projectenbureau Haagse Musea, Willemijn Lamers, projectondersteuner, marketingmedewerker. Zes Haagse musea/erfgoedinstellingen
Redactie: SGPHM
Ontwerp: Eindeloos
Fotografie: Haagse musea/erfgoedinstellingen
Ontwerp website: Ed van den Heuvel/ webdesign